Home › Inschrijven PK

Inschrijving Persoonlijke Kampioenschappen

Vul je voornaam in:

 

    Voorwedstrijden Districtsfinales
    Indeling Resultaat Uitnodiging Resultaat
3B kl
H n.v.t. n.v.t. XXXX XXXX
  1 XXXX XXXX  XXXX  XXXX
  2 XXXX XXXX XXXX XXXX
  3 XXXX XXXX XXXX XXXX
3B gr
3 n.v.t. n.v.t. XXXX XXXX
L H n.v.t. n.v.t. XXXX  
  1 n.v.t. n.v.t. XXXX XXXX
  2 XXXX XXXX XXXX XXXX
  3 XXXX XXXX XXXX XXXX
  4 XXXX XXXX XXXX XXXX
  5 n.v.t. n.v.t. XXXX XXXX
B 2 n.v.t. n.v.t. XXXX  
  3 XXXX      
  4 XXXX XXXX XXXX XXXX
  5 XXXX XXXX XXXX XXXX
D
2 XXXX      
 1. Elke speler moet op alle dagen op de aangegeven tijd aanwezig zijn en zich melden bij de wedstrijdleider van de vereniging.
 2. Elke speler moet bij verhindering of andere voorvallen direct contact opnemen met de wedstrijdleider van de vereniging.
 3. Het dragen van sieraden en horloges aan de steunarm is niet toegestaan.
 4. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de wedstrijden is niet toegestaan.
 5. Elke speler moet spelen in de volledige biljartkleding, een strik is niet verplicht.
 6. Wanneer een speler niet in de volledige biljartkleding verschijnt, heeft de wedstrijdleider van de vereniging het recht om de speler van verdere deelname uit te sluiten.
 7. Wanneer een speler te laat is, heeft de wedstrijdleider van de vereniging het recht om de speler van verdere deelname uit te sluiten.
 8. Van een speler wordt verwacht dat de speler zelf een schrijver meeneemt.
 1. Elke speler moet op alle dagen op de aangegeven tijd aanwezig zijn en zich melden bij de wedstrijdleider van de vereniging.
 2. De eerste reserve (R1) moet op de eerste dag op de aangegeven tijd aanwezig zijn en zich melden bij de wedstrijdleider van de vereniging.
 3. De districtsfinale begint met de verplichte ronde die op de uitnodiging is aangegeven.
 4. Elke speler moet bij verhindering of andere voorvallen direct contact opnemen met de wedstrijdleider.
 5. Het dragen van sieraden en horloges aan de steunarm is niet toegestaan.
 6. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de wedstrijden is niet toegestaan.
 7. Elke speler moet spelen in de volledige biljartkleding, een strik is niet verplicht.
 8. Wanneer een speler niet in de volledige biljartkleding verschijnt, heeft de wedstrijdleider van de vereniging het recht om de speler van verdere deelname uit te sluiten.
 9. Wanneer een speler te laat is, heeft de wedstrijdleider van de vereniging het recht om de speler van verdere deelname uit te sluiten.
 10. Van een speler wordt verwacht dat de speler zelf een schrijver meeneemt.

Deze toelichting is een weergave van de inhoud van de wedstrijdreglementen van de KNBB-vereniging Carambole en de werkafspraken die we binnen het district hebben gemaakt rond de spelsoorten en klassen met interval-tabel: libre klein 5e klas en dames libre 2e klas.

Promotie of degradatie?

 • De basis is altijd het hoogste algemeen gemiddelde van het seizoen.
 • Degradatie naar een lagere klasse is niet mogelijk, degradatie naar een lagere interval wel aan het einde van het seizoen (uitgestelde degradatie).
 • Een speler die onder de ondergrens van zijn/haar interval is geëindigd, houdt het startmoyenne van het seizoen en kan wel meedoen aan de districtsfinale.
 • Promotie naar een hogere klasse is mogelijk, promotie naar een hogere interval ook.
 • Wij voeren de promotieregels op basis van het algemeen gemiddelde direct uit.
 • Een speler promoveert direct van libre klein 5e klas naar libre klein 4e klas als zijn/haar eindmoyenne na de voorwedstrijden 1,20 of hoger is.
 • Een speler die boven de bovengrens van het interval is geëindigd, speelt verder met het algemeen gemiddelde (met daarbij een hoger aantal caramboles).

Eindmoyenne seizoen

 • Het eindmoyenne van het seizoen is het hoogste algemeen gemiddelde van de voorwedstrijden, de districtsfinale, de gewestelijke finale en het nationaal kampioenschap.

Startmoyenne seizoen

 • Een speler start in een spelsoort en klasse met het eindmoyenne van het vorig seizoen.
 • Waar nodig corrigeren wij dit moyenne met het actuele moyenne uit de competitie (als het moyenne uit de competitie hoger is, deze regel in het wedstrijdreglement komt waarschijnlijk volgend seizoen te vervallen).
 • Een nieuwe speler start, indien mogelijk, met het actuele moyenne uit de competitie. Anders start de speler met het moyenne dat de wedstrijdleider van de vereniging aangeeft.

Startmoyenne voorwedstrijden

 • Een speler start de voorwedstrijden met het startmoyenne van het seizoen.

Startmoyenne districtsfinale 

 • Een speler start de districtsfinale met het startmoyenne van het seizoen.
 • Als het algemeen gemiddelde na de voorwedstrijden hoger is, dan start de speler met het algemeen gemiddelde na de voorwedstrijden.

Startmoyenne gewestelijke finale

 • Een speler start de gewestelijke finale met het algemeen gemiddelde na de districtsfinale.

Startmoyenne NK

 • Een speler start het NK met het algemeen gemiddelde na de gewestelijke finale.

Intervallen

 • Libre 5e klas en dames libre 2e klas hebben eigen intervallen (zie blad 3). Een interval heeft een ondergrens en een bovengrens.
 • Bij een resultaat onder de ondergrens is er sprake van uitgestelde degradatie.
 • Bij een resultaat boven de bovengrens is er sprake van directe promotie naar een hoger interval.

Algemeen gemiddelde

 • Na voorwedstrijden: startmoyenne + eindmoyenne, gedeeld door 2.
 • Na districtsfinale zonder voorwedstrijden: startmoyenne districtsfinale + eindmoyenne districtsfinale, gedeeld door 2.
 • Na districtsfinale met voorwedstrijden: eindmoyenne voorwedstrijden + eindmoyenne districtsfinale, gedeeld door 2.
 • Na gewestelijke finale: eindmoyenne districtsfinale + eindmoyenne gewestelijke finale, gedeeld door 2.