Welkom

Het districtsbestuur en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons district. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen.

Biljart- en Bridgecentrum De Hoog zoekt nieuw onderkomen

Het biljart- en bridgecentrum De Hoog in Gouda moet op termijn zijn onderkomen aan de Nieuwe Gouwe O.Z. verlaten. Het bestuur van de gelijknamige stichting is met hulp van de gemeente Gouda en enkele makelaars druk bezig een geschikte nieuwe locatie te vinden. Alle zes verenigingen die van het pand gebruikmaken hebben besloten samen door te gaan. Voorlopig kan het centrum in het huidige pand blijven.

De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond heeft samen met de andere betrokken bonden (bridge, schaak, dam en Go) steun uitgesproken. De stichting houdt vast aan een accommodatie die geschikt is voor de huidige zes kleine en twee grote matchtafels om ruimte te blijven bieden aan competities op plaatselijk, district- en nationaal niveau.

Waarom moet De Hoog haar pand verlaten? De nieuwe eigenaar weigert het huurcontract te verlengen. Het bestuur kon na lang onderhandelen voldoen aan de gestelde eisen van BTTA, een investeerder uit Amersfoort die het pand van de erfgenamen van oprichter Jan de Hoog heeft gekocht. Helaas was deze toezegging niet voldoende om tot een akkoord te komen, waarbij de maatschappelijke functie van De Hoog met vijfhonderd bezoekers per week voor BTTA helaas geen enkele rol heeft gespeeld. Men mikt kennelijk op puur commerciële verhuur.

Het bestuur verwacht dat het competitiejaar 2023/2024 in het huidige centrum normaal voortgang zal vinden. Zo nodig wordt de rechter ingeschakeld om onze belangen, met name die voor de Goudse regio, veilig te stellen.

Bestuur biljart- en bridgecentrum De Hoog

Martin de Bruin

Planning PK editie 2

aangepaste planning 2023-2024 (2)


Nieuwsbrief KVC  April


Alle nieuwsbrieven KNBB-Carambole


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij zijn AVG OK

Lees hier de AVG Verklaring van 17-7-2023

  • In het kader van de AVG is er een zgn. Privacy Protocol, waarin staat beschreven welke gegevens het district heeft opgeslagen van elke speler die is aangesloten bij ons district. Tevens staat beschreven wat het district met deze gegevens doet.

Website

Heeft u kopij die mogelijk interessant is voor de website neem dan contact op met de secretaris.

Adverteren

U kunt uw locatie of andere biljart-gerelateerde zaken adverteren op de website van ons District. Deze advertentie wordt ook geplaatst op de site van biljartpoint. Door op de reclame te klikken wordt u door gelinkt naar de website van de betreffende adverteerder.
Bent u geïnteresseerd om te adverteren, en/of wilt u specifieke informatie over de tarieven, dan kunt u zich wenden tot onze webbeheerder.