Welkom

Het districtsbestuur en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons district. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen.

Gouda krijgt nieuw biljart- en denksportcentrum

Nu het centrum De Hoog in Gouda gedwongen stopt omdat de huurovereenkomst is opgezegd, is een aantal biljarters en denksporters erin geslaagd een nieuw onderkomen te vinden.
Met de hulp van de gemeente Gouda kunnen naar verwachting per 1 augustus 2024 de honderden wekelijkse bezoekers terecht in een complex in de wijk Goverwelle. Het gemeentelijk pand, waarin momenteel een fitnesscentrum is gevestigd, wordt van mei tot juli verbouwd. Er komen drie zalen: een voor de biljarters en twee voor de denksporters (bridgers, dammers, schakers en go).
De verenigingen en hun leden bereiden acties voor om een en ander financieel mogelijk te maken en zich in te zetten bij de verbouwing. Voor het complex wordt ook gedacht aan samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Zo komt er mogelijk een plug-in bibliotheek.

Beste mensen, update 2 okt.

Zoals beloofd een voortgangsmail over de perikelen rond De Hoog.

Vorige week heeft onze advocaat (LaGro en Geelkerken) een verzoekschrift van bijna 140 bladzijden bij de kantonrechter in Gouda ingediend voor verlenging van de ontruimingstermijn.

We wachten nu op antwoord van de griffie wanneer de zaak wordt behandeld, uiteraard met opschortende werking van de ontruimingstermijn tot een uitspraak.

Tegelijkertijd is achter de schermen druk overlegd over een nieuwe locatie, zowel met een makelaar als de gemeente Gouda. Het college staat vierkant achter ons, getuige ook de bezoeken die zijn afgelegd door de wethouders Bunnik en Van Vugt alsmede burgemeester Verhoeve.

Er zijn op dit moment enkele locaties waarover wordt gepraat. We hopen dan ook snel met een oplossing te komen. Uitgangspunt is dat iedere vereniging meeverhuist.

Zodra we iets weten van de griffie of van een beoogde nieuwe locatie, dan zullen we dat snel communiceren,

Vriendelijke groet

Martin de Bruin, voorzitter De Hoog

Planning PK editie 3

Aangepaste Planning 2022-2023 editie 3


Nieuwsbrief KVC  April


Alle nieuwsbrieven KNBB-Carambole


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij zijn AVG OK

Lees hier de AVG Verklaring van 14-2-2024

  • In het kader van de AVG is er een zgn. Privacy Protocol, waarin staat beschreven welke gegevens het district heeft opgeslagen van elke speler die is aangesloten bij ons district. Tevens staat beschreven wat het district met deze gegevens doet.

Website

Heeft u kopij die mogelijk interessant is voor de website neem dan contact op met de secretaris.

Adverteren

U kunt uw locatie of andere biljart-gerelateerde zaken adverteren op de website van ons District. Deze advertentie wordt ook geplaatst op de site van biljartpoint. Door op de reclame te klikken wordt u door gelinkt naar de website van de betreffende adverteerder.
Bent u geïnteresseerd om te adverteren, en/of wilt u specifieke informatie over de tarieven, dan kunt u zich wenden tot onze webbeheerder.