Arbitrage

Binnen ons district nemen onze arbiters een belangrijke plaats in. Zij arbitreren, waar mogelijk, partijen in de finales van de persoonlijke kampioenschappen, de gewestelijke teamfinales en de toegewezen nationale voorwedstrijden.

Wij arbitreren volgens het spel & arbitragereglement van de KNBB-vereniging Carambole.

Wij streven ernaar om voldoende arbiters te leveren voor de gewestelijke finales van de PK en de competitie.

Arbiters voor de districtsfinales, gewestelijke finales en de nationale voorwedstrijden van de PK

  • Binnen ons district hebben we 16 districtsfinales.
  • Het gewest West Nederland wijst ons district 3 gewestelijke finales PK toe die wij moeten organiseren.
  • De KNBB-vereniging Carambole organiseert de nationale voorwedstrijden en wijst ons district 1 of meer poules toe die wij moeten organiseren.

Arbiters voor de teamfinales van de competitie

  • Het gewest West Nederland verdeelt de gewestelijke teamfinales over de aangesloten districten en wijst ons district kwalificatierondes en finales toe die wij moeten organiseren.

Gereedschap voor de arbiter

  • Sinds 1 augustus 2014 mogen arbiters een marker en een witte kaartje gebruiken bij alle spelsoorten.
  • Het witte kaartje is een handig hulpmiddel om vast te stellen of ballen vast of vrij liggen.
  • De arbiter kan via Hans Berkhout (ln.tenkciuqnull@tuohkreb.ah) witte potloden, markers, etc. bestellen. Zie deze flyer.