PK spelregels en afspraken algemeen

Spelregels en afspraken

Inschrijven spelers

 • De inschrijving voor de PK driebanden klein, driebanden groot en dames libre sluit elk jaar op 1 december, de inschrijving voor de PK libre en bandstoten sluit elk jaar op 1 juni.
 • De wedstrijdleiders van alle verenigingen moeten de spelers uiterlijk op die datums hebben aangemeld bij de wedstrijdleider PK van ons district.
 • Spelers die te laat zijn aangemeld laten wij alsnog meedoen als daar ruimte voor is, anders plaatsen wij ze op de reservelijst.
 • Voor de aanmelding kunnen de wedstrijdleiders gebruik maken van dit aanmeldformulier.

Voorwedstrijden

 • De voorwedstrijden voor driebanden plannen wij zoveel als mogelijk in het voorjaar.
 • De voorwedstrijden voor libre, bandstoten en dames libre plannen wij in het najaar en in de winter.
 • De spelers krijgen van ons tijdig een e-mail wanneer en waar ze moeten spelen.
 • Na de voorwedstrijden stellen wij het eindresultaat op op basis van de behaalde partijpunten en het gespeelde moyenne.
 • De nummers 1 t/m 6 spelen mee in de districtsfinale, de nummers 7 t/m 9 staan reserve.

Districtsfinale

 • Als er minder dan 9 spelers zijn in een spelsoort/klasse, is er sprake van een rechtstreekse finale zonder voorwedstrijden.
 • De spelers en de reserves krijgen van ons tijdig een e-mail wanneer en waar ze moeten spelen.
 • Bij meerdere spelers uit 1 vereniging spelen die spelers als eerste tegen elkaar in een verplichte eerste ronde.
 • Na de districtsfinale geven wij door aan de wedstrijdleider PK van het gewest wie ons district in de gewestelijke finale vertegenwoordigt en wie de reserve is.

Gewestelijke finale

 • Het gewest West Nederland organiseert de gewestelijke finales per spelsoort/klasse, in totaal 18. Wij vallen onder Zuid met daarin 6 districten.
 • Elk district organiseert 3 gewestelijke finales per jaar, wij dus ook.
 • De nummer 1 uit onze districtsfinale speelt mee in de gewestelijke finale, de nummer 2 staat reserve voor ons district. Bij een gewestelijke finale in ons district is de nummer 2 meteen de algemene reserve voor de gewestelijke finale.

Speeldagen voorwedstrijden

 • Wij spelen de voorwedstrijden in principe op 2 of 3 vrijdagavonden, afhankelijk van de spelsoort en klasse, of in het weekend op zaterdag en zondag.
 • Een speler kan bij de aanmelding de voorkeur voor een weekend aangeven.
 • Wij kunnen alleen een groep in een weekend laten spelen als er minimaal 4 aanmeldingen voor een weekend zijn.

Speeldagen finale

 • Wij spelen een districtsfinale of gewestelijke finale in principe op vrijdag/zaterdag of op zaterdag/zondag, afhankelijk van de voorkeur van de locatie.

Aantal spelers districtsfinale

 • Het aantal spelers is in principe 6. Per finale zijn er maximaal 3 reserves.
 • Bij afmeldingen schuiven de reserves door.
 • Bij minder dan 9 aanmeldingen voor een spelsoort en klasse is er een rechtstreekse districtsfinale zonder voorwedstrijden. Aan deze finale doen dan alle spelers mee.

Aantal spelers gewestelijke finale

 • Het aantal spelers is altijd 6.
 • Per finale is er 1 algemene reserve uit het district waar de gewestelijke finale plaats vindt.
 • Bij tijdige afmelding schuift de reserve van een district door.
 • Bij te late afmelding of afwezigheid van een speler op de 1e speeldag speelt de algemene reserve uit het organiserende district mee.

Inleveren resultaten voorwedstrijden en districtsfinales

 • Wij verwachten dat de wedstrijdleider van de organiserende vereniging de resultaten de dag na de laatste speeldag inlevert bij de wedstrijdleider PK van het district.

Inleveren resultaten gewestelijke finale

 • De gewestelijke finale valt onder de wedstrijdleider PK van het gewest.
 • De wedstrijdleider van de organiserende vereniging moet het resultaat de dag na de laatste speeldag inleveren bij de wedstrijdleider PK van het gewest.

Gebruik hulpmiddelen

 • Voor het leiden van voorwedstrijden, districtsfinales en gewestelijke finales via de computer kan de wedstrijdleider van de organiserende vereniging PK Special gebruiken. De wedstrijdleider stuurt na afloop een HTML uitvoerbestand van PK Special naar de wedstrijdleider PK van het district of het gewest (bij een gewestelijke finale).
 • Voor het leiden van voorwedstrijden op papier is een speelschema en een uitslagenformulier beschikbaar. De wedstrijdleider stuurt na afloop een scan of foto van het uitslagenformulier naar de wedstrijdleider PK van het district.

Sancties

 • Het is de verantwoording van de speler om zich tijdig af te melden bij de wedstrijdleider PK van de vereniging of het district.
 • Het bestuur van het district stelt in een vergadering vast of een speler, die zonder berichtgeving niet is komen opdagen, een sanctie krijgt opgelegd en hoe zwaar deze dan is.
 • Waar nodig ontvangt de vereniging van de secretaris van het district een schriftelijke bevestiging van de sanctie.

Biljartkleding

 • Wij verwachten dat een speler tijdens een voorwedstrijd of een finale het tenue van de vereniging draagt, zoals in het wedstrijdreglement is beschreven.

Contact

 • In bijzondere gevallen moet de wedstrijdleider van de organiserende vereniging altijd contact opnemen met de wedstrijdleider PK van ons district.