Spelregels en afspraken DCR

Spelregels en afspraken District Competitie Reglement

Inschrijven teams

 • De inschrijving voor de competitie sluit elk jaar op 1 juni.
 • De wedstrijdleiders van alle verenigingen moeten de teams uiterlijk op die datum hebben aangemeld bij de wedstrijdleider competitie van ons district.
 • Het is reglementair toegestaan dat een team in de B2 ingeschreven mag worden met één speler boven de grens. Dat is dan een dispensatie speler die niet mee naar gewest of nationaal gaat.
 • Voor de aanmelding kunnen de wedstrijdleiders gebruik maken van dit aanmeldformulier.

Belgische telling

 • Wij passen in onze competitie de Belgische telling met bonuspunten toe.
 • Hoe werkt het? Lees meer.

Biljartpoint

 • Ons competitieprogramma ligt vast in Biljartpoint.
 • De teamleider van het thuisspelende team dient na de wedstrijd – doch uiterlijk de volgende dag – de uitslag in Biljartpoint in te voeren. Indien dit na 48 uur niet is gedaan volgt een maatregel wegens administratief verzuim. Lees RHM

Gewestelijke finale

 • Het gewest West Nederland organiseert de gewestelijke finales voor 8 teams uit de C1, C2, C3, C4, B1 en B2. Wij vallen onder Zuid met daarin 6 districten. Wij organiseren een van deze gewestelijke finales volgens een roulatieschema.
 • De nummers 1 uit onze competitie gaan rechtstreeks naar de gewestelijke halve finale. Per klasse zijn er dan uit alle districten 6 teams rechtstreeks geplaatst.
 • De nummers 2 uit alle districten, dus ook uit ons district, draaien mee in 2 kwalificatierondes. De nummers 1 uit die rondes, dat zijn er 2, zijn dan ook geplaatst voor de gewestelijke halve finale.

Verzetten wedstrijden

 • Het verzetten van een wedstrijd gaat altijd in overleg tussen het thuisspelende en het uitspelende team.
 • In principe moeten de teams de verzette wedstrijd spelen binnen 2 weken voor of na de oorspronkelijke datum.
 • In de competitie zijn vrije weken ingepland. De teams kunnen eventueel de wedstrijd in een vrije week inhalen.
 • Het kan voorkomen dat door het verzetten een team in 1 week 2x moet spelen.
 • Echter, in de laatste 3 weken van de competitie mag een team geen wedstrijd verzetten naar een volgende week. Indien nodig moeten de teams de geplande wedstrijd in dezelfde week op een andere dag spelen.

Dubbelpartijen

 • Indien een team met slechts 2 spelers aanwezig is, speelt de laagste speler een dubbelpartij.
 • De laagste speler speelt tegen de 2e speler van het andere team zijn/haar eigen caramboles.
 • De laagste speler speelt tegen de 3e speler van het andere team zijn/haar eigen caramboles, verhoogd met 2 intervallen.
 • Echter, in de laatste 4 weken van de competitie mag een speler geen dubbelpartij spelen.

Teamwijzigingen

 • Gedurende de 1e helft van de competitie mag een team de samenstelling wijzigen.
 • Echter, in de 2e helft van de competitie is dit niet toegestaan.
 • Alleen in bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider van ons district in overleg met de Commissie Breedtesport Carambole hierop een uitzondering maken.

Moyenne

 • Een speler start de competitie met het hoogste moyenne uit de meetmomenten van het vorige seizoen.
 • Een nieuwe speler start met moyenne dat door de vereniging is opgegeven.
 • De wedstrijdleider van de competitie herziet het moyenne van een nieuwe speler zodra de speler 4 wedstrijden heeft gespeeld.
 • De wedstrijdleider van de competitie herziet het moyenne van elke speler op 2 meetmomenten: halverwege en aan het einde van de competitie. Alle door de speler gespeelde wedstrijden tellen mee.
 • Het nieuwe moyenne van een speler kan halverwege na de herziening hoger zijn, waardoor de speelvolgorde in een team kan wijzigen.

Biljartkleding

 • Wij verwachten dat een speler tijdens een wedstrijd het tenue van de vereniging draagt, zoals in het wedstrijdreglement is beschreven.

Contact

 • In bijzondere gevallen moet de teamleider altijd contact opnemen met de wedstrijdleider competitie van ons district.